Zdjęcia lotnicze

Dziś nie można już wyobrazić sobie materiału filmowego bez ujęć z lotu ptaka. Na przestrzeni lat już setki razy wzbijaliśmy się w powietrze aby prezentować Państwa przedsiębiorstwa oraz inwestycje. 

Jednak oprócz niewątpliwych walorów estetycznych filmy i zdjęcia z powietrza można też wykorzystać inaczej, w szerszym zakresie. W takich branżach jak:

 • Budownictwo
 • Turystyka
 • Drogownictwo
 • Transport
 • Hotelarstwo
 • Ogrodnictwo
 • Eventy
 • Promocja miast i gmin
 • Farmy wiatrowe
 • Fotowoltaika
 • Dekarstwo
 • Zarządzanie ruchem drogowym
 • Motoryzacja 
 • Sporty
 • Żegluga, porty, przystanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 roku (TUTAJ) nastąpiła regulacja dotycząca możliwości wykonywania lotów komercyjnych statkami powietrznymi (dronami) o powyżej 600 gram. Mówi ona o tym, że każdy lot wykonany w celach komercyjnych (film lub zdjęcia promujące Przedsiębiorstwo) musi być zrealizowany przez Operatora posiadającego ważne Świadectwo Kwalifikacji VLOS wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl , aktualne badania lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego do badania zdolności zawodowych Personelu Cywilnej Żeglugi Powietrznej oraz ważnego ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej